ຮັບເພື່ອຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຊ່ວຍຈັດຊື້ຈາກຈີນ Taobao/tmall 1688 JD

    ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດຊ່ວຍຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະຂົນສົ່ງຈາກຈີນ ກໍາລັງເຕີບໂຕໃນ ວົງການທຸລະກິດ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງເພື່ອຕອບໂຈດການບໍລິການຊ່ວຍຈັດຊື້ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກຈີນ ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາລະບົບ ໃຫ້ທຸກທ່ານ ສາມາດນໍາໃຊ້ ຟຣີ.

ພວກເຮົາ cn.amhusb.com ກໍາລັງຮັບສະໝັກ ສະມາຊິກຜູ່ຊ່ວຍຈັດຊື້ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເຊິ່ງຕ້ອງການບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ສາມາດຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນ ທີ່ມີບັນຊີ Taobao.com 1688.com Jd.com Pinduoduo ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະພົວພັນກັບຮ້ານຄ້າ ໂຮງງານຢູ່ຈີນ ໄດ້ (ຫຼື ທ່ານໄດ້ບໍ່ມີບັນຊີຢູ່ຈີນ ແຕ່ສາມາດຈັດຊື້ສິນຄ້າໄດ້ ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃຫ້ທ່ານໃຊ້) ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ລະບົບຈັດຊື້ ອອນລາຍ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ, ພ້ອມທັນນັ້ນ ຈະໄດ້ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາທີ່ເລດຕໍ່າ ກໍາໄລຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງບໍ່ຈໍາຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດການອໍເດີ excel, ບໍ່ຍຸ້ງຍາກໃນການແຍກເຄື່ອງ ແຕ່ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ກັບ cn.amhubs.com ຊອກຫາໃຫ້. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມລຸ່ມນີ້.

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

1. ຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນ taobao 1688 ໄດ້
ຖ້າມີບັນຊີເອງໃຊ້ບັນຊີ Taobao ຕົນເອງ ຖ້າບໍ່ບັນຊີຕົວເອງ ຫຼື ຕ້ອງການໃຊ້ບັນຊີ ບໍລິສັດ ໃຫ້ໃຊ້.
4. ມີເວລາຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຕ້ອງມີເວລາກວດສອບລາຍການສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ມາ ແລ້ວຈັດຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າໃຫ້ທັນເວລາ. 
2. ໃຊ້ລະບົບຈັດຊື້ໃຫ້ຊໍານານ
ພວກເຮົາຈະສອນທ່ານນໍາໃຊ້ລະບົບໃນການຈັດຊື້ ເພື່ອອັບເດດ, ບັນທຶກ, ຕິດຕາມ ການຈັດຊື້ທັນໝົດ.  
5. ເຮັດວຽກອອນລາຍໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ
ເມື່ອມີບັນຫາລູກຄ້າສອບຖາມ ຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ້ອງຕອບໄດ້ທຸກເວລາ ເຮັດວຽກ. 
3. ຮູ້ໜ້າທີ່ບໍລິການຊ່ວຍຈັດຊື້ຈາກຈີນ
ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບ ເຮົາຈັດຊື້ໃຫ້ລູກຄ້າ ນໍາເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ ເຮັດບັນຊີຈັດຊື້ເອງໄດ້.
6. ມີເງິນໝູນລະດັບໜຶ່ງ
ເນື່ອງການການສະຫຼຸບບັນຊີຈະໃຊ້ເວລາ 2-3 ມື້ ທ່ານຕ້ອງມີເງິນໝູນເພື່ອແລກເງິນຈັດຊື້ໃຫ້ລູກຄ້າ.
Clarico-Mega Menus Style 6

cn.amhubs.com

ໃຊ້ລະບົບຫຼັງບ້ານຟຣີ

    ມີລະບົບຫຼັງບ້ານໃຫ້ທ່ານຈັດການລາຍການອໍເດີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ ແລ້ວເຮົາຈັດຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍເຊື່ອມກັບ Taobao.com 1688.com Jd.com ... ອັບເດດສະຖານະສິນຄ້າ, ບັນທຶກເລກເທັກກິ່ງ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຫັນ ແລະຕິດຕາມສະຖານະ. ເມື່ອເຄື່ອງສາງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງແລ້ວ ສະແກນເຂົ້າສາງ ອັບເດດສະຖານະ "ຮອດສາງແລ້ວ" ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສາງຈະແຍກເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ ທັນທີ ລູກຄ້າສາມາດສ້າງແພັກ ເພື່ອຈັດສົ່ງກ່ອງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍຜູ່ຈັດຊື້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເອົາເຄື່ອງມາແຍກໃຫ້ລູກຄ້າ ປະຢັດເວລາໃນການຈັດຊື້. ເພີ່ມຍອດການຈັດຊື້ຍິ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດ ຜູ່ຈັດຊື້ກໍມີລາຍຮັບຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ລືມໄປເລີຍກັບການໃຊ້ Excel.

    - ສະຖານະສິນຄ້າທີ່ມັກໃຊ້ມີ:

  •  ລໍຖ້າລູກຄ້າຊໍາລະເງິນ
  • ລູລູກຄ້າຊໍາລະເງິນແລ້ວ
  • ຈັດຊື້ແລ້ວ
  • ຈັດສົ່ງໃນຈີນ
  •  ຮອດສາງແລ້ວ
  •  ສາມດສ້າງແພັກໄດ້
  •  ແພັກເຄື່ອງແລ້ວ
  •  ສະຖານະແພັກເຄື່ອງສົ່ງພາຍໃນລາວ
Clarico-Text-Image-2
cn.amhusb.com

ກໍາໄລອັດຕາແລກປ່ຽນ

ພວກເຮົາແລກເງິນໃຫ້ທ່ານ ລາຄາກັນເອງ

    ຖ້າທ່ານຜ່ານການສະໝັກເປັນສະມາຊິກຜູ່ຊ່ວຍຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນ ກັບ cn.amhubs.com ພວກເຮົາຈະອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫຼື ເລດເງິນຢວນ ໃຫ້ທ່ານທຸກມື້ ໃນກຸ່ມ Whatsapp ເຊິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຈະເປັນ ເລດລາຄາສົ່ງໃຫ້ ອາດຈະຕໍ່າກວ່າບ່ອນອື່ນ ທີ່ແລກຍ່ອຍທົ່ວໄປ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າຈະບໍ່ມີເງິນຢວນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າທ່ານ.

    ຕົວຢ່າງ: ປັດຈຸບັນລະບົບເຮົາຕັ້ງເລດເງິນຢວນແມ່ນ 1500ກີບ/ຢວນ ທ່ານຈະແລກເງິນຢວນກັບພວກເຮົາພຽງ 1430ກີບ/ຢວນ ໄດ້ຈະໄດ້ກໍາໄລ 70ກີບ/ຢວນ ຖ້າທ່ານຈັດຊື້ ເດືອນ 1 ຍອດໄດ້ 100,000 ຢວນ ທ່ານຈະໄດ້ກໍາໄລ 7,000,000 ກີບ. ເຊິ່ງຖ້າເປັນລູກຄ້າທີ່ສະໝັກໃໝ່ໂດຍ cn.amhubs.com ເຮັດການຕະຫຼາດດຶງລູກຄ້າມາສັ່ງຊື້ ແບ່ງໃຫ້ທ່ານຈັດຊື້ໃຫ້ ສາມາດເພີ່ມຍອດສັ່ງຊື້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ. (ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະຂະຫຍາຍໄປ ຕະຫຼາດໄທ ເຊິ່ງຈະແບ່ງໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ່ຈັດຊື້ ແລະໄດ້ກໍາໄລເລດເງິນເຊັ່ນກັນ) .

Clarico-Text-Image-1
cn.amhubs.com

ຊັດເຈນທຸກທຸລະກໍາການເງິນ ບັນຊີມາດຕະຖານສາກົນ

ລູກຄ້າເຕີມເງິນ ຊໍາລະຄ່າເຄື່ອງ-ຄ່າຂົນສົ່ງ ລະບົບເຮັດບັນຊີໃຫ້, ສະຫຼຸບຍອດເງິນໃຫ້ສະມາຊິກ ແລກເງິນຢວນເພື່ອໝູນເງິນຈັດຊື້ໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີ

    ການເຄື່ອງໄຫວທຸກທຸລະກໍາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລູກຄ້າ ເຕີມເງິນ, ໃຊ້ຍອດເງິນຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ສົ່ງເງິນຄືນ, ຖອນເງິນ ລະບົບຈະບັນທຶກ ສະຫຼຸບຍອດໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເງິນໝູນ ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຊໍາເງິນແລ້ວ ສາມາດຂໍແລກເປັນເງິນຢວນກັບພວກເຮົາໄດ້ທັນທີ. ຫຼື ທ່ານສາມາດໃຫ້ພວກເຮົາທ້ອນເງິນໄວ້ໃຫ້ ຂໍຖອນມື້ໃດກໍໄດ້ທຸກເວລາ.


Clarico-Text-Image-1
cn.amhubs.com

ບໍ່ເຈັບຫົວກັບການແຍກເຄື່ອງ ໄດ້ເປີເຊັນຄ່າຂົນສົ່ງ

ຄ່າຂົນສົ່ງໃນ cn.amhusb.com ຕັ້ງຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ແຕ່ກໍໄດ້ກໍາໄລຄືເກົ່າ

    ຖ້າທ່ານຜ່ານການສະມາຊິກເປັນສະມາຊິກຊ່ວຍຈັດຊື້ກັບ cn.amhubs.com ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂີ່ລົດໄປເອົາເຄື່ອງຢູ່ສາງໃຫຍ່, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຍກເຄືອງໃຫ້ລູກຄ້າ. ເປັນຫຍັງຄືວ່າແນວນີ້? ເພາະວ່າ ລະບົບຊ່ວຍຈັດຊື້ ​cn.amhubs.com ຈະຊ່ວຍທຸກທ່ານ ອັບເດດຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າທີ່ຈັດຊື້ ເມື່ອທ່ານຈັດຊື້ອັບເດດເລກແທັກກິ່ງໃນລະບົບຖືກຕ້ອງແລ້ວ ສາງໃຫຍ່ ຫຼື ຂົນສົ່ງຈາກອັບເດດເຂົ້າສາງ ພ້ອມທັງແຍກກ່ອງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີ ພ້ອມນັ້ນ ລູກຄ້າກໍຮູ້ເລີຍວ່າເຄື່ອງຮອດສາງໃຫຍ່ ແລະກຽມໄປເອົາເຄື່ອງໂດຍ ສ້າງແພັກໃນລະບົບເລືອກວ່າຈະກຽມແພັກສິນຄ້າທີ່ຢູ່ສາງແລ້ວ ລ່ວງໜ້າ ແລະຊັດເຈນ. ເຊິ່ງທ່ານຈະປະຢັດເວລາ ແລະຕົ້ນທຶນ ພ້ອມທັງໂອກາດທີ່ຈະເສຍໄປ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຄົງຮູ້ແລ້ວວ່າບັນຫານີ້ ເປັນແນວໃດ? ສະນັ້ນ ທ່ານພຽງຢູ່ບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການທ່ານ ອັບເດດ ພົວພັນກັບ ຮ້ານຄ້າທີ່ຈັດຊື້ ອັບເດດ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນລະບົບ ແລ້ວພວກເຮົາຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາທຸກບັນຫາໄດ້. 

    ຕົວຢ່າງ: ປັດຈຸບັນຄ່າຂົນສົ່ງແມ່ນ 9,000/Kg ແລະ 1,400,000ກີບ/ແມັດກ້ອນ ທ່ານຈະໄດ້ 5% ຂອງຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະທ່ານຈະປະຢັດຕົ້ນທຶນໃນການໄປເອົາເຄື່ອງ ແລະແຍກເຄື່ອງ ຍັງໂອກາດທີ່ແຍກເຄື່ອງຜິດ ທ່ານລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ຈະເປັນເທົ່າໃດ? ຮູ້ໆ ນໍາກັນ!


Clarico-Text-Image-1
cn.amhubs.com

ບໍ່ເຈັບຫົວກັບການແຍກເຄື່ອງ ໄດ້ເປີເຊັນຄ່າຂົນສົ່ງ

ຄ່າຂົນສົ່ງໃນ cn.amhusb.com ຕັ້ງຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ແຕ່ກໍໄດ້ກໍາໄລຄືເກົ່າ

    ຖ້າທ່ານຜ່ານການສະມາຊິກເປັນສະມາຊິກຊ່ວຍຈັດຊື້ກັບ cn.amhubs.com ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂີ່ລົດໄປເອົາເຄື່ອງຢູ່ສາງໃຫຍ່, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຍກເຄືອງໃຫ້ລູກຄ້າ. ເປັນຫຍັງຄືວ່າແນວນີ້? ເພາະວ່າ ລະບົບຊ່ວຍຈັດຊື້ ​cn.amhubs.com ຈະຊ່ວຍທຸກທ່ານ ອັບເດດຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າທີ່ຈັດຊື້ ເມື່ອທ່ານຈັດຊື້ອັບເດດເລກແທັກກິ່ງໃນລະບົບຖືກຕ້ອງແລ້ວ ສາງໃຫຍ່ ຫຼື ຂົນສົ່ງຈາກອັບເດດເຂົ້າສາງ ພ້ອມທັງແຍກກ່ອງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າທັນທີ ພ້ອມນັ້ນ ລູກຄ້າກໍຮູ້ເລີຍວ່າເຄື່ອງຮອດສາງໃຫຍ່ ແລະກຽມໄປເອົາເຄື່ອງໂດຍ ສ້າງແພັກໃນລະບົບເລືອກວ່າຈະກຽມແພັກສິນຄ້າທີ່ຢູ່ສາງແລ້ວ ລ່ວງໜ້າ ແລະຊັດເຈນ. ເຊິ່ງທ່ານຈະປະຢັດເວລາ ແລະຕົ້ນທຶນ ພ້ອມທັງໂອກາດທີ່ຈະເສຍໄປ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຄົງຮູ້ແລ້ວວ່າບັນຫານີ້ ເປັນແນວໃດ? ສະນັ້ນ ທ່ານພຽງຢູ່ບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການທ່ານ ອັບເດດ ພົວພັນກັບ ຮ້ານຄ້າທີ່ຈັດຊື້ ອັບເດດ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນລະບົບ ແລ້ວພວກເຮົາຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາທຸກບັນຫາໄດ້. 

    ຕົວຢ່າງ: ປັດຈຸບັນຄ່າຂົນສົ່ງແມ່ນ 9,000/Kg ແລະ 1,400,000ກີບ/ແມັດກ້ອນ ທ່ານຈະໄດ້ 5% ຂອງຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະທ່ານຈະປະຢັດຕົ້ນທຶນໃນການໄປເອົາເຄື່ອງ ແລະແຍກເຄື່ອງ ຍັງໂອກາດທີ່ແຍກເຄື່ອງຜິດ ທ່ານລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ຈະເປັນເທົ່າໃດ? ຮູ້ໆ ນໍາກັນ!


Clarico-Text-Image-1
cn.amhubs.com

ໄດ້ໂອກາດລູກຄ້າໃໝ່ ໃນ cn.amhusb.com

ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ APP ແລະ ເວັບໄຊ cn.amhubs.com ພວກເຮົາຈະແບ່ງໃຫ້ສະມາຊິກຊ່ວຍຈັດຊື້ ແຕ່ລະທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ນອກຈາກລູກຄ້າທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ ສາມາດໃຊ້ລະບົບ cn.amhubs.com ສັ່ງຊື້ ແລະ ຊ່ວຍຈັດຊື້ແລ້ວ ພວກເຮົາໃນນາມເປັນເວລາຊ່ວຍຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນ ມີໜ້າທີ່ຊອກຫາລູກຄ້າໃຫ້ທ່ານ ເພີ່ມຍອດຈັດຊື້ ໃຫ້ທ່ານໂດຍ ລະບົບຈະແບ່ງປັນໃຫ້ສະມາຊິກຊ່ວຍຈັດຊື້ ຫຼື ທ່ານເອງ ອັດຕະໂນມັດ ແລະລູກຄ້າທ່ານນັ້ນ ຈະເປັນລູກຄ້າທ່ານທັນທີ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະອີງຕາມປະສິດທິພາບຂອງການຊ່ວຍຈັດຊື້ຂອງສະມາຊິກ ວ່າແກ້ໄຂ ຫຼື ຈັດຊື້ໄດ້ປະລິມານ ຫຼາຍໜ້ອຍ ຊໍ່າໃດ? ສະນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດທຸລະກິດທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາເຮັດນໍາກັນ. 


Clarico-Text-Image-1
cn.amhubs.com

ໄດ້ໂບນັດສ ຈາກພວກເຮົາ ເຊັ່ນ ຄ່າຄອມຈາກ Alimama

ລະບົບພວກເຮົາຖ້າສັ່ງຊື້ຈາກ taobao.com ເບິ່ງສິນຄ້າຈະໄດ້ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຈາກ Alibaba ຈະແບ່ງໃຫ້ທ່ານທີ່ຈັດຊື້ໃນ taobao.com ປະຈໍາ

ບາງຄົນອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ Taobao.com ແມ່ນມີລະບົບໂຄສະນາ ເຊິ່ງເປັນຮ້ານຄ້າໃນ Taobao.com/Tmall ເປັນຜູ່ຊື້ໂຄສະນາໃນ Taobao.com/Tmall ແລະ Alimama ເປັນລະບົບໂຄສະນາໃນ Taobao.com/Tmall ໃຫ້ຮ້ານຄ້າ ແລ້ວຜູ່ໃດມີລະບົບເຊື່ອມກັນກັບ Taobao.com/Tmall ສາມາດໄດ້ຮັບຄອມມິດຊັ່ນໂຄສະນາ ເຊິ່ງ Alimama ເປັນຜູ່ແບ່ງໃຫ້ພວກເຮົາທີ່ຈັດຊື້ສິນຄ້າຜ່ານລະບົບ cn.amhubs.com ຂອງພວກເຮົາ ແລະລາຍຮັບຈາກນີ້ ຈະແບ່ງໃຫ້ ສະມາຊິກທີ່ເປັນຜູ່ຈັດຊື້ທຸກຄົນ ໂດຍອີງຕາມ ຍອດລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ສັ່ງຊື້ ແລ້ວໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ. ຖືວ່າເປັນໂບນັດສ ໃຫ້ທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ ຖ້າມີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ຕ້ອງການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ເຊິ່ງຈະໄດ້ກໍາໄລສ່ວນຕ່າງລາຄາ ແມ່ນພວກເຮົາກໍຈະແບ່ງໃຫ້ທ່ານ ຕາມກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

Clarico-Text-Image-1

ຮັບສະໝັກຈໍາກັດຈໍານວນ ສະໝັກເລີຍດຽວນີ້ ພົວພັນ